Lokala tävlingar

På grund av det stora intresset för Unga Journalistpriset på riksnivå erbjuder vi från 2022 också lokala tidningshus att starta egna tävlingar tillsammans med oss på Mobile Stories. Även dessa tävlingar syftar till att träna unga i att ta större plats i samhällsdebatten samt fördjupa ungas källkritiska tänkande. Detta är också ett sätt för lokal media att knyta kontakter med skolor och unga för att förstå vad unga själva vill läsa i tidningen. I videoklipp, live eller via länk kan engagerade journalister och chefredaktörer bidra med sin expertis direkt i klassrummen.

I dagsläget finns Unga Journalistpriset Strömstads tidning och Unga Journalistpriset Ljusdalsposten. Vi ser fram emot ett växande nätverk av lokala journalistiktävlingar för unga på flera platser i landet.